Članci arhiva

Kualjske puoklade vuču tradiciju o' davna. I nuajstariji ljudi u mestu tindu da su se ljudi obučevali u maškare i činili karnevuala ka' su 'ni još bili muali. Sve bi počimalo sedan dun prije Čiste sriedie a završivalo vajk na puokladni utorak. (Od sutra je Korizma, vrime molitve, posta i nemrsa u kin ni smilo biti nikakovoga vesielja). Karnevuala su činili ljudi ki su bili kapac za smih, šualu i kritiku. Dun danuaska se spominju stuari Babaulo, Kizić, Toto, Gulo, Kaica, Škoda, Miloš, Franica i drugi pradidi, sadjka svi pokuojni, Buog jih pomilova. A činili su ga od pruća, slame, stuarih kuož od ovuac i poretko od kuart i kartuna. I jime bi mu nadili za ruglo i smih svih onih kih je tribovalo izrugati i iskritikati.

Na puokladni utorak bi se u stuaro vrime osudi i izgori krnevua
Prociesija od maškar hodila je po cielin selu, od kuće do kuće klampanajući po latamin, puhajući u ruog od vola, bubanje, sviranje i kruto rukanje svih maškar. Od nuaroda bi kupili sve ča se moglo: vino, rakija, suhe smuokve, mindule i šuoldi da bi maškare dobro stuale. Puokladni utorak su svi žieljno duoškali jerbo bi se šti tastamenat oli ostavšćina, a unda osudi i izgori krnevua. A tastamintun bi se rugali na svačigov račun sve krez vicijuanje i smih. Prid svimin se naglas govorilo 'no ča su pojedini nuajviše tajali, izmišljevale luaži, izrugivale muane. Zuato je bilo puno puno smiha do suz ali i struaha da baška tebe ne spomienu. Dofin je bilo jida pa i smutnje. Ni vluast ne bi lišo pasala. Bi'će zuato i nisu dobro gljedali na puoklade potli drugoga rata. Pa su pomalo bile i zamrle.

Od nuaroda bi kupili sve ča se moglo: vino, rakija, suhe smuokve, mindule i šuoldi da bi maškare dobro stuale

Obnuovljene su ponovo 'naza desietuak godišć od ljudi kimin su najviše falile. A pomuažu jih naši ribari iz Guama. Tako se je adet održa. 'Namoka di se krnevua čini kupu se ljudi, pa jidu, piju, ćakulaju i pivaju ter spominju i pretriesaju sve novituadi interesantne za tastamenat. Jistina, običaj se malo premini tako da više paše nuarodu, pa se krnevua sudi i puali u nedilju popuodne, ali prociesija, tastamenat i smih su ostali kako i pristoji. Tastamenat štu vicijuoži veseljuaci kimin ni dlake na jaziku. Za do kraja razumiti i doživiti kualjske puoklade tribe biti Kualjanin oli barmuku živiti u Kalih jerbo je tastamenat nuaš, domaći, pun govora po Tadijinu.

I kako ča svako vrime jima svoje brime tako i krnevua svoje jime po kin se pamti un i stuanje u kin smo živili. Po'sitimo se kua su jimenua jimali krnevuali 'vih deset godišć unuase.

godišće

jime krnevuala

komentuar

1982.

Kualjski mafijuaš

špuorki i smrdljivi posli u selu

1983.

Suntula Fila

nestašice i redi prid butigamin

1984.

Stabilizacija

sve to gori živuot i neimašćina

1985.

Gnjili

sve u raspadanju

1986.

Škapuluarij

izbavitelj iz krize

1987.

Posruado

use, nase i podase

1988.

Prasuac

kritika vluasti

1989.

Tovuar

muči i trpi

1990.

Vrag - Ćićo

propast komunizma

1991.

Kualjski ribar

siromah iz propale Adrie

1992.

---

niga bilo radi rata

1993.

Načelnik

Kuale začudo postale općina

 
I 'ovoga ratnoga godišća '93. stvori se je i rodi NAČELNIK na sve ča je gruofalo i lumbardalo. Jerbo mi želimo ter moruamo unuapridak biti svoji na svojin i živiti po svoju. Zuato ćemo činiti krnevuali i dogodišća 'ko Buog dua', a i vajk.

Napisao: Josip Grzunov za Kualjski lumin – izdanje: Uskrs 1993.