Članci arhiva

Radovi na izgradnji ribarske luke Vela Lamjana službeno su započeli prije nešto manje od godine dana, u ožujku 2019. godine, a krajnji rok završetka radova je 18 mjeseci, odnosno u rujnu ove godine. Sada su već vidljivi obrisi buduće operativne obale i svih gatova, a radovi koje izvodi Kali gradnja d.o.o. napreduju prema planu i utvrđenim rokovima.