Članci arhiva

Temeljem Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika pomoći učenicima i studentima s područja Općine Kali, proveden je postupak bodovanja prispjelih molbi studenata i sastavljena bodovna lista koja je objavljena i na službenim web stranicama Općine Kali.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2019/20 godinu objavljen je 13.01.2020., a na raspisani natječaj pristiglo je 13 zamolbi studenata.

Sukladno proračunskim mogućnostima za 2020. godinu Ugovor o stipendiranju za akademsku 2019/20 zaključiti će se s kandidatima od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 10., stoji u objavi na internetskim stranicama Općine Kali.

Kandidati nezadovoljni rezultatima natječaj imaju pravo prigovora općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave liste na službenim stranicama Općine Kali, a najkasnije do 29.05. 2020 godine. Nakon rješavanja prigovora formirati će se konačna lista prvenstva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/20.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Kali zaključiti će se ugovor o stipendiranju, o čemu će biti naknadno obavješteni, navodi Općina Kali.