Članci arhiva

Dvjesto metara ceste uz plažu Batalaža u Kalima, od parkirališta na punti Artine do parkirališta kod ulice Lađina od ovog ljeta postaje pješačka zona, odlučilo je tako kaljsko Općinsko vijeće na sjednici održanoj 19. svibnja.

Odlukom se uređuje se promet na području pješačke zone „Batalaža“ u Kalima u vrijeme turističke sezone u razdoblju od 15.06. do 15.09. u vremenu od 10 do 22 sata.

Prethodno je izdana suglasnost MUP-a, Policijske uprave Zadarske na Prijedlog Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Batalaža" u Kalima uspostavom nove regulacije prometa - pješačke zone u vremenskom periodu od 15. lipnja do 15. rujna od 10:00 do 22:00 sata u Općini Kali, Obala kaljskih ribara i pomoraca, uvala Batalaža.

Promet dozvoljen za vozila osoba s prebivalištem unutar pješačke zone - uz posebno odobrenje Općine

Motorna vozila će smjeti prometovati unutar ove pješačke zone od 0 do 24 sata samo temeljem posebnog odobrenja Općine Kali i to ukoliko se radi o pravnim i fizičkim osobama i obrtnicima koji imaju stalno prebivalište unutar pješačke zone i korisnicima tih poslovnih prostora.

Komunalcima odobrenje uz zadržavanje do 120 minuta

Odobrenje za promet pješačkom zonom od 0 do 24 sata će se još izdavati komunalnim službama radi održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, te radi održavanja električnih i telekomunikacijskih objekata i uređaja, ali uz maksimalno zadržavanje vozila u zoni do 120 minuta.

Dostavi zadržavanje do 60 minuta i to od 6 do 10 ujutro i 12 do 14 poslijepodne

Odobrenje za kraće zadržavanje do 60 minuta u pješačkoj zoni Općina Kali izdavat će za dopremu robe za opskrbu prodavaonica, ugostiteljskih objekata i kućanstava te selidbe, dopremu plina, servisiranje aparata, kućanskih aparata, prijevoza opreme radi održavanja priredbi i ljetnih manifestacija, ali isključivo u vremenu od 6 do 10 sati ujutro i od 12 do 14 sati poslijepodne.

Nesmetan prolaz za interventna vozila, kolica i dječja vozila

Iznimka od ovih prometnih ograničenja su vozila koja će unutar pješačke zone moći prometovati bez odobrenja: vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila MUP-a, vozila istražnog sudca, vozila koje prevoze umrlu osobu, vozilo „Čistoće“ d.o.o. Zadar, pokretni stolci s motorom za invalide i nemoćne osobe, dječja prijevozna sredstva - dječji bicikl, tricikl, romobil, automobilčić na električni ili nožni pogon i slično kojima upravljaju djeca do navršene sedme godina života, transportna kolica, ručna kolica, električna kolica.