Članci arhiva

Općina Kali je u siječnju na svojim web stranicama objavila Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kali za 2021. godinu. 

Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja iznosi 268.000,00 kuna, a rok prijave istječe u ponedjeljak, 15. veljače u 15:00 sati.

Općina Kali poziva udruge sa sjedištem na području općine Kali i/ili koje provode program ili projekt na području općine Kali, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Kali ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja: 1. SPORT, 2. KULTURA i 3. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB.

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Kali ili preporučenom pošiljkom do ponedjeljka, 15.02. 2021. godine u 15:00 sati.

Zbog pandemije koronavirusa mnoge lokalne udruge prošle, 2020. godine nisu uspjele iskoristiti odobrena novčana sredstva Općine Kali, i to ovim udrugama za sljedeća područja djelovanja:

SPORT, 2020. godina
1. NŠK SV.MIHOVIL: Naknade plaće za trenere i troškovi putovanja na natjecanja, odobreno: 10.000,00 kuna

KULTURA, 2020. godina
1. UDRUGA KUALJSKE RIBARSKE NOĆI: Manifestacija kualjske ribarske noći „Tunara“, odobreno: 25.000,00 kuna
2. UDRUGA KANČOLICA: Projekt „Advent“ i projekt „Šušur“, odobreno: 8.000,00 kuna
3. ŽUPA SV. LOVRE: Naknada voditelja za vođenje crkvenog zbora, redovito nastupanje na misama, odobreno: 15.000,00 kuna
4. TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA KALI - KNJIGA: „ Rodoslovlje mjesta Kali“, odobreno: 40.000,00 kuna
5. UDRUGA KAMENE BABE: Ljetni program „Kamene babe“, odobreno: 5.000,00 kuna

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB, 2020. godina
1. UDRUGA DDK KALI: Naknada za zahvalne obroke nakon darivanja krvi, troškovi izleta članova DDK, odobreno: 20.000,00 kn
2. UDRUGA SV. PELEGRIN: Kazališna predstava „U mojoj glavi“, odobreno: 5.000,00 kn
3. UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA OPĆINE KALI: Podrška institucionalnom razvoju M.U., odobreno: 10.000,00 kn