Članci arhiva

Dolaskom proljetnih dana ubrzano se nastavljaju radovi na rotoru koji bi trebao zamijeniti postojeće prometno križanje u uvali Batalaža.

Radovi su započeli u rujnu 2020. godine, a izvođač radova: Kali gradnja d.o.o. iz Kali ima rok od 9 mjeseci za završetak radova, ugovorene vrijednosti u iznosu od 4.195.876,09 kn s PDV-om

Usluge stručnog nadzora pruža nadzorni inženjer: Damir Mandra, dipl.ing.građ., ujedno i projektant ovog prometnog rješenja rotora.
Postojeće dvostruko-trokrako raskrižje će se ovim projektom rekonstruirati, na način da će se izgraditi četverokrako raskrižje u obliku kružnog toka - mini kružno raskrižje Rv=9.5 metara.

Prema projektu predviđeno je uređenje rotora vanjskih dimenzija RV=9.5 metara. Spojne ulice priključene su radijusima koje dozvoljavaju rubni uvjeti. Na spojnim cestama će se izvesti trokutni otoci kompletno upuštenih rubnjaka sa uzvišenjem u kamenoj kocki, koji će služiti za kanaliziranje vozila u zoni raskrižja. Pješački prijelazi će također biti uzdignuti i označeni adekvatnim prometnim oznakama.
Osim prometnice, predmet ovog projekta je oborinska odvodnja i javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže. Oborinska odvodnja će se kolektorima odvesti prema obalnom zidu u more.