Članci arhiva

Predupis djece u Dječji vrtić „Srdelica“ provodit će se od 3. svibnja do 24. svibnja 2021.

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić „Srdelica“ zainteresirani mogu preuzeti u dječjem vrtiću radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 07:00 do 12:00 sati.
Pravo na upis imaju djeca od prve godine života do polaska u školu.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je slijedeća: preslika rodnog lista ili domovnice za dijete, potvrda poduzeća, ustanove ili obrta roditelja/skrbnika o radnom odnosu, OIB roditelja (izvornik), Preslika osobne iskaznice oba roditelja, Liječničko uvjerenje- obavljenom sistematskom pregledu (izdaje pedijatar).

Upis u upisnom roku provodi i odluku donosi Povjerenstvo za provođenje upisa u vrtić.

Rezultati upisa biti će objavljeni na web stranici Osnivača i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Srdelica".

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 023/ 281-805