Članci arhiva

Predstavljamo izborni program kandidata za načelnika Općine Kali pod rednim brojem 1., Marka Kolege:

- Poštovane Kualjke i Kualjani, dragi mještani

Iza nas je period od 4 godine u kojem smo pokazali da imamo znanja i sposobnosti za korištenje svih resursa koji omogućuju realizaciju projekata vitalnih za razvoj našeg mjesta.

S ponosom možemo ustvrditi da nikada u povijesti u jednom mandatu nije realizirano ovoliko projekata. To se, uostalom, vidi na svakom koraku.

Izgrađena je nova ribarska luka u Velikoj Lamjani, obnovio se stari dio dječjeg vrtića, izgradilo se sportsko igralište Dražine za košarku i nogomet, uredili su se parkovi za djecu kod crkve i na Mulu, uređena je obalna prometnica od Tratice do Artine, uređena je punta Artine i plaža na Artini, a do ljeta će se završiti projekt Rotor i riješiti glavni prometni ulaz u mjesto.

Ukupna vrijednost svih projekata u protekle 4 godine veća je od 50.000.000,00 kn. Ovakav investicijski ciklus u Kalima do sada nije viđen. U idućem će mandatu biti još veći.

I na ove lokalne izbore izlazi lista HDZ-a sa svojim partnerima. Partneri su nam HSP, NS Reformisti i HNS. Naš program sadrži istih 6 točaka koje čine osnovicu razvoja našeg mjesta.

1. KALI - MJESTO RIBARSTVA I PODUZETNIŠTVA:

UČINJENO:
ZAVRŠENA FAZA 1. RIBARSKE LUKE VELIKA LAMJANA.

- Izgrađeno 180 metara operativne obale, produljen gat, produbljena obala te omogućeno vezivanje većim brodovima. S predstavnicima ribara i vlasnika brodova dogovoreno operativno vođenje i upravljanje Lukom. Postavljena ulazna porta i uvodi se kontrola ulaza u luku.

U tijeku je montiranje dodatnih bita za sigurniji privez brodova. Postavljen je video nadzor cijele luke.

Osigurana najniža cijena priveza za brodove na Jadranu. Izbjegnuto dvostruko plaćanje, koje je do sada bilo slučaj (iskrcaj u Gaženici, privez u Lamjani).

U PRIPREMI:

1. FAZA II. RIBARSKE LUKE. Obuhvaća uređenje sjevernog ulaza, izgradnju hale za krpanje mreža, izgradnju upravne zgrade s pripadajućim sadržajima, sale za sastanke za ribare, operativni prostor za iskrcaj ribe, prostor za odlaganje mreža i opreme, nova parkirališna mjesta, ledomat. VRIJEDNOST PROJEKTA 34.500.000,00 kn.
Završetkom ove faze ribarska luka Velika Lamjana postaje najveća i najopremljenija luka na Jadranu. Luka kakvu Kaljani i zaslužuju.

2. POKRETANJE INDUSTRIJSKE ZONE.
Prvi korak je izgradnja poduzetničkog inkubatora, veličine 3.000,00 m2. Izgradnja poduzetničkog inkubatora proglašena je strateškim projektom na razini Zadarske županije. U tijeku je izrada studije opravdanosti i izrada idejnog rješenja. Kali postaje centar malog poduzetništva na oba otoka. Otvara se novih 100 radnih mjesta.

3. GRADI SE NOVA DVOTRAČNA CESTA te industrijska zona dobiva direktnu povezanost sa Županijskom cestom. Novom cestom omogućuje se bolja opskrba strujom i vodom u industrijskoj zoni.

4. IZGRADNJA RIBARNICE U BATALAŽI. Kali dobiva novu adekvatno opremljenu ribarnicu koja će raditi cijelu godinu.

5. IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE. Na području Velike Lamjane na površini od 10 ha graditi će se solarna elektrana. Dio je to strategije čistih izvora energije, put prema zelenoj i samoodrživoj Općini. Početak izgradnje planiran za 2022. godinu. U tijeku je ishođenje potrebnih dozvola i uvjeta gradnje.

Dozvolite da se ovom prilikom osvrnem na nedavne navode da u Velikoj Lamjani ne postoji toliki teren i da se na Općinskom vijeću nije pričalo o ovoj temi te da su stoga ovo preizborna obećanja koja se neće ostvariti. Dug je put do ostvarenja i realizacije ovog projekta, ali paušalno donošenje zaključaka postaje modus operandi pojedinih ljudi, koji ću ovom prilikom i demantirati. Naime na području Velike Lamjane postoji jedinstvena parcela navedene veličine u vlasništvu Naute Lamjane. Ideja o gradnji solarne elektrane došla je od navedene firme. Da bi se takva investicija i projekt realizirao potrebno je u prostornom planu Zadarske županije unijeti promjenuza navedeni teren i mogućiti gradnju takvog objekta. Uz prethodnu obavijest i pismo namjere Općini taj postupak je u tijeku. Preliminarni razgovori dali su projektu zeleno svjetlo na razini županije, a kako će se investitor sam pobrinuti o financijskoj konstrukciji mislim da neće biti problema da Općinsko vijeće potvrdi ovaj zahtjev kada se ispune svi preduvjeti.

Za sva ostala objašnjenja ili pojašnjenja, napominjem da od početka mog mandata možete zatražiti termin svake srijede od 8 do 13 sati i u direktnom razgovoru dobiti odgovore na sva pitanja.Tako će biti i ubuduće.

Zajedno sa trajnim poticanjem privatnog ulaganja, pokrećemo ciklus poduzetništva u Kalima i na taj način prestajemo biti ovisni samo o jednoj djelatnosti.

Za sve navedeno riješeni su financijski izvori koji neće opteretiti proračun Općine.

2. KALI - UREĐENO MJESTO
Nikada od osnutka hrvatske države i Općine Kali nije uloženo u uređenje mjesta i infrastrukturu kao u protekle 4 godine.

UČINJENO

- Završena je cesta Tratica, zajedno s nogostupom i šetnicom te zelenim pojasom u dužini od 230 metara. Vrijednost projekta je 2.300.000,00 kn

- Završena je šetnica Artina, te plaža Artina, ukupne vrijednosti od 2.200.000,00 kn. Uređuju se i dodatni sadržaji, rampa za ulaz u more za osobe s invaliditetom, dječje igralište, uređen je parkirališni prostor sa novih 25 parkirnih mjesta.

- U tijeku je uređenje ulaza u mjesto koje će riješiti najvažniju prometnicu. Izgradnjom rotora usporiti će se brzina i povećati sigurnost na ulasku u Batalažu. Znate i sami da je to bila crna točka prometa u Kalima. U sklopu uređenja rotora instalirati će se moderna ribarnica koja će raditi cijelu godinu. Uređenjem obalnog zida i morskog dijela izgraditi će se 30 novih komunalnih vezova. Projekt će biti završen do početka ljeta 2021. godine

- Nabavljeno je 1000 spremnika za odvajanje i skupljanje reciklabilnog otpada za kućanstva

- Sanirana su sva "divlja" odlagališta krupnog otpada i uspostavljen je sistem prikupljanja i odvoženja krupnog otpada za sva kućanstva

- Ono na što smo osobito ponosni je da smo Komunalno poduzeće, koje je na početku mandata imalo više od 800.000,00 kn dugovanja, državi, poreznoj upravi i dobavljačima postavili na zdrave noge, danas nemaju nikakvog dugovanja, a posljednje dvije godine posluju sa dobitkom. Danas su radnici Hripe d.o.o. osposobljeni za izvođenje većine komunalnih radova i svih komunalnih održavanja u općini Kali, pa se broj usluga vanjskih firmi sveo na minimum. Pokazatelj tome je da je Hripa d.o.o. bila nosilac svih radova uređenja parka i dječjeg igrališta kod Crkve i na Mulu. Komunalno poduzeće održava i sustav Odvodnje d.o.o. te su se problemi s odvodnjom smanjili na najmanju moguću mjeru. Nastaviti ćemo ulagati u strojeve za čišćenje ulica i nabaviti novi bager i auto dizalicu za još ažurnije održavanje javne rasvjete, jer komunalno održavanje čini osnovicu ljepote i funkcionalnosti mjesta.

UKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA U INFRASTRUKTURI JE VIŠE OD 9.500.000,00 KUNA.

U PRIPREMI

- U tijeku je projektiranje obalnog pojasa od Batalaže do Otrića, te od Mula do trajektnog pristaništa. Izgradnjom dvotračne ceste, šetnice i zelenog pojasa Kali dobiva najljepšu i najdužu šetnicu na otoku Ugljanu.

- U tijeku je izrada projekta plaže Mala Lamjana zajedeno s dječjim igralištem, potpornim zidom i zelenim pojasom

- Nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa u 2021 godini izgraditi će se nogostup do ambulante hitne pomoći a u 2022 i do škole.

- Tijekom 2020 i 2021. godine radilo se je na implementaciji sustava GIS, koji će u odnosu na dosad dostupne podatke na ponuđenoj geobazi uključivati slijedeće setove podataka:
1. Elektroenergetska infrastruktura
2. EKI vodovi (elektronička komunikacijska infrastruktura)
3. Javna rasvjeta (komunalna infrastruktura u vlasništvu i nadležnosti JLS)
4. Odvodnja
5. Vodovod
6. Registar nekretnina (prostorni registar nekretnina u vlasništvu Općine Kali)
7. Nerazvrstane ceste – ovaj set će se modelirati u dva odvojena sloja:
a. Obuhvat ceste – poligonska geometrija
b. Linije (osi) ceste - u skladu s prihvaćenim modelima podataka za interoperabilnost (INSPIRE)
8. Prostorne planove
9. POI (Point of Interest – ključna mjesta u općini georeferencirana s priduženim atributima)
10. Planirane/izvedene investicije prema projektnoj dokumentaciji u poslijednjih 15 godina.

Program će biti u funkciji od kraja 2021. godine i omogućiti će jednostavno dobivanje svih navedenih podataka koji će se nalaziti na jednom mjestu.

3. TOČKA PROGRAMA “KALI - MJESTO ZA MLADE“

UČINJENO

- Rekonstruiran je stari dio vrtića, te u potpunosti opremljen novom opremom i novom kuhinjom sukladno svim standardima. Vrijednost projekta je bila 1.300.000,00 kn

- Zamijenjena je neodržavana umjetna trava na igralištu u Maloj Lamjani, te je napravljeno multifunkcionalno igralište za nogomet i košarku.

- Uređena su dječja igrališta u Parku Branitelja i u Parku Petra Dundova. Vrijednost ovih projekata je 500.000,00 kn

- Organiziran je rad s logopedom za djecu vrtićke i školske dobi.

- Pokrenuo se projekt produženog boravka u Vrtiću, a od jeseni, školska godina 2021./2022. kreće i projekt produženog boravka u osnovnoj školi.

- Sanirana je sportska dvorana područne škole u Kalima.

UKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA JE 3.500.000,00 KN

U PRIPREMI

Nastaviti ćemo izgradnju sportskog centra Dražine izgradnjom terena za tenis, boćališta, te svlačionicama i montažnim tribinama.

Projektira se i izgraditi će se igralište za djecu i odrasle u sklopu uređenja plaže Mala Lamjana.

I dalje ćemo poticati i financirati sve sportske udruge i klubove u našoj Općini.

Osobito nas veseli da je, samo u 2020. godini, rođeno više od 20 naših malih mještana. U protekle 4 godine isplaćeno je više od 500.000,00 kn potpora za rođenu djecu. To je pokazatelj da sve više mladih obitelji odabire Kali kao mjesto svog trajnog boravka, a nama je potvrda da sve mjere koje radimo u sklopu uređenja mjesta za mlade nailaze na plodno tlo. Ujedno to nam je i obaveza da nastavimo tim smjerom.

4. KALI - MJESTO BRIGE I SKRBI

UČINJENO

Osim stalne brige i pružanje socijalne pomoći potrebitima, stalno radimo i realiziramo projekte te uključujemo osobe s invaliditetom u svakodnevni život.

U Kalima je započeo program ZAŽELI U KALIMA, koji koriste 30 kućanstava starijih osoba. zaposleno je 5 žena. vrijednost projekta je 500.000,00 kn a trajanje projekta je 18 mjeseci. Već na samom početku i korisnici pomoći i zaposlene osobe iskazuju svoje zadovoljstvo programom koji će se sigurno i nastaviti. Ne zaboravimo da je u sklopu programa 5 djelatnica dodatno educirano za obavljanje djelatnosti gerontodomaćice, za to su dobile diplome koje im osiguravaju kvalitetnu poziciju u njihovim budućim aktivnostima,

U proteklom periodu isplaćeno je preko 500.000,00 kn potpora za rođenu djecu, od čega 31 potpora za prvorođenu, 32 potpore za drugorođenu i 29 potpora za treće ili više rođeno dijete.

Podijeljeno je više od 80 stipendija, a svaki učenik u osnovnoj i srednjoj školi prima potporu za kupnju knjiga i osnovnih potrepština za školovanje u iznosu od 700,00 kn.

U civilne udruge izdvojeno je više od 500.000,00 kn.

UKUPNA VRIJEDNOST SVIH PROJEKATA JE 2.300.000,00 KN.

U PRIPREMI

U slijedećem razdoblju započeti ćemo projektiranje i izgraditi dom za starije u Kalima.

Povećati ćemo potporu za rođenu djecu na 7.500,00 kn za prvorođeno, 10.000,00 kn za drugorođeno, te 40.000,00 kn za trećerođeno i svako iduće dijete.

Našim penzionerima, čija primanja nisu dostatna za normalan život, osigurati ćemo novčanu pomoć od 200,00 do 1.000,00 kn.

Svojim dosadašnjim radom i potporama pokazali smo da nam je stalo do naših mještana, njihovih želja i potreba,a tako ćemo nastaviti i ubuduće.

5. KALI - MJESTO POLJOPRIVREDE

Poljoprivreda uz turizam i ribarstvo čini okosnicu razvoja našeg mjesta.

UČINJENO

Stoga stalno održavamo i saniramo poljske puteve, te krčimo nove. Svoje poljoprivredne proizvode pojedinačno i zajednički stalno prezentiramo na sajmovima i izložbama.

Ostvarene potpore za mjeru 6.3.1. za mala poljoprivredna gospodarstva za više od 10 OPG-ova u Kalima, čini putokazza sve ostale poljoprivrednike u kom smjeru treba ići. Posebnu pažnju posvećujemo ekološkim proizvođačima, jer je otočki agroekosustav savršen za poljoprivredne proizvode najviše kvalitete.

U PRIPREMI

Najveći je projekt izgradnja ceste od Velike Lamjane do poluotoka Japneničko. Na taj način ne samo da će sva poljoprivredna zemljišta dobiti na vrijednosti, već će to biti i povećanje turističke ponude naše općine.

Povećati ćemo i pojačati brendiranje otočkih poljoprivrednih gospodarstava i proizvoda u zemlji i inozemstvu.

6. KALI - TURISTIČKO MJESTO
Svjesni smo da turizam treba igrati značajniju ulogu u razvoju našeg mjesta, te će mo se ovom dijelu programa posebno posvetiti. Spoj ribarstva, turizma i poljoprivrede koje imamo u našem mjestu je unikatan. Stoga ćemo se u idućem razdoblju posebno posvetiti ovoj dijelu programa.

UČINJENO

Riješeni su imovinsko pravni odnosi te ishođene lokacijske dozvole za projekt luke Batalaža.

Novodefinirane biciklističke staze čine sastavni dio županijskih biciklističkih staza.

Potpisan je ugovor za zajedničku turističku ponudu s ostalim turističkim zajednicama na otoku.

U PRIPREMI

Započeo projekt gastro punkta u Batalaži.

Stalno povećanje broja iznajmljivača i broja turista koji borave u Kalima.

Brendiranje ribe i ribarskih proizvoda putem manifestacija u Kalima i prezentacijom u drugim mjestima. Uređenje plaža Mala Lamjana, Otrić i Kolegini, te izgradnja popratnih sadržaja.

Tu nećemo stati, nastaviti ćemo graditi, te činiti Kali još boljim i ugodnijim mjestom za život. Pri tome, naravno, poštujući bogatu tradiciju i vrijednosti naših starih, no isto tako gledajući u budućnost. Konačni cilj nam je svima isti, osigurati uvijete na otoku i našem mjestu jednakima kao i bilo gdje na kopnu, te omogućiti mladim ljudima život u našoj općini dostojan življenja.

Naši projekti koje predlažemo za idući mandat nisu liste nerealnih, ekonomski neostvarivih i neizvedivih želja. To također nisu liste i pamfleti prepisanih, nedefiniranih ciljeva, sakrivenih u općenite parole.

Dosadašnji rezultati govore da za njihovo ostvarenje imamo znanje, vještinu i iskustvo.

Lista HDZ i njegovih partnera sadrži dokazane i kvalitetne ljude pune želje za dokazivanjem. To su ljudi kojima je stalo do ovog mjesta, koji se neće se povući nakon ovih izbora i reći mi smo svoje napravili. To su ljudi koji su se spremni žrtvovati i zajedno s Vama graditi još bolje i ljepše Kali.

Uz Vašu potporu uvjeren sam da ćemo u tome i uspjeti.

LISTA HDZ-a, HSP-a, NS REFORMISTA i HNS-a

Kandidat za Načelnika: Marko Kolega, mr. sc. dr. med.

Lista kandidata za Općinsko vijeće općine Kali:
1. Marko Kolega, mr. sc. dr. med (nositelj liste)
2. Neven Vitlov
3. Ante Gobin
4. Mirna Longin Trešin
5. Dragan Vidov
6. Zvonko Mišlov dr. med
7. Dora Kolega
8. Lidija Marošević
9. Anđelka Vidas

Nije vrijeme za povratak na staro, nije vrijeme za eksperimente, glasajmo za one koji znaju i koji su to dokazali.

ZAOKRUŽI BROJ JEDAN, JER SMO UVIJEK NAJBOLJI.

JOŠ VIŠE I JOŠ BOLJE ZA KALI.