Članci arhiva

Vlada RH je na svojoj 58. sjednici donijela odluku o koncesiji trgovačkom društvu KALI TUNA d.o.o. u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko – edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala.

Ukupna površina pomorskog dobra – morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju na vremensko razdoblje od 20 godina iznosi 210.000,00 m2.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko – edukacijske djelatnosti između otočića Fulija i Kudica u akvatoriju Iškog kanala.

Dozvoljena godišnja količina uzgoja tune, koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati ukupno iznosi 500 tona godišnje.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od jedne godine od zaključenja ugovora o koncesiji postaviti uzgajalište u akvatoriju Iškog kanala, između otočića Fulija i Kudica, sukladno Lokacijskoj dozvoli izdanoj od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, od 6. ožujka 2020. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 6.283.944,00 kuna kao investicijsko ulaganje, sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 1,01 kuna po metru kvadratnom zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, plativo u jednom obroku, s time da će se iznos stalnog dijela povećavati svakih 5 godina za 0,10 kuna po m² zauzetog pomorskog dobra;

b) promjenjivi dio iznosi 0,51% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru, s time da će se promjenjivi dio koncesijske naknade povećavati svakih 5 godina za 0,10% prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.