Članci arhiva

Drugi ljetni ciklus predavanja Ante Kolege - Ćoća, profesora na Waldorfskoj školi u Njemačkoj održat će se od ponedjeljka, 30. kolovoza do srijede, 1. rujna u Domu kulture u Kalima. Sva predavanja počinju u 20 sati u općinskoj vijećnici na II. katu.

LJETNI CIKLUS PREDAVANJA - DUHOVNA POZADINA PRIRODE I ČOVJEKA

1. predavanje (Ponedjeljak, 30. kolovoza)
TRI PUTA LJUDSKE DUŠE DO KRISTA

Postoje samo 3 puta ljudske duše do Isusa Krista:
a) put preko Evanđelja,
b) put preko samospoznaje (milosti) i
c) put preko posvećenja.
O tome će biti govora...

2. predavanje (Utorak, 31. kolovoza)
DUHOVNOST U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU

U svakodnevnom životu trebamo se truditi duhovno doživljavati svijet i sebe samoga. Ako se ne želimo uzdizati i duhovno napredovati onda moramo postojati sve slabiji i bolesniji duhom, dušom i tijelom. Preko elementarnih lekcija mora i može se početi.

3. predavanje (Srijeda, 1. rujna)
MORAL I ISTINA – TEMELJI BUDUĆNOSTI

Moral i istinitost gotovo da i danas ne postoje. Misli, osjećaji i volja povezani s Isusom Kristom su temelj budućnosti. Oni su izvori stvaralačkog — novog svijeta, koji oko nas postoji u životnoj sferi Zemlje u kojoj se ljudi mogu spajati sa uskrslim, živućim Isusom Kristom.