Logo

Književna večer kaljske poezije održana je u subotu, 28. kolovoza u 20 sati u Domu kulture u Kalima. Poeziju Milene Rakvin Mišlov, Joje Ricova, Slavka Perovića i Zorana Perina Džoa interpretirali su: Ana Vidov, Sunčana Kolega, Ines Kolega, Milena Dundova te Gabrijela Franov, Tonko Mišlov, Berta Školjarev, Toni Kolega i Melanija Dundov. U programu su nastupili i klapa »Kali«, folklorna skupina »Kualjske posestrine« i Marinko Rušev - Bepo.