Članci arhiva

Maritimna kultura zadarskog kraja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru i Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet organiziraju dana 7. listopada 2021. u prostorijama Multifunkcionalne dvorane Centra za kreativne industrije, Put Murvice 3a u Zadru znanstveno-stručni skup pod nazivom Maritimna kultura zadarskog kraja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Na znanstveno-stručnom skupu će sudjelovati 27 istaknutih znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva s 18 predavanja, kako bi razmjenom najnovijih znanstvenih spoznaja dali prilog boljem i potpunijem razumijevanju tema skupa.

Na znanstveno-stručnom skupu će se obraditi dvije cjeline, a svaka će obuhvaćati teme iz prošlosti, sadašnjosti te perspektive razvoja u budućnosti:

POMORSTVO: LUKE, POMORSKA TRGOVINA I OPĆENITO POMORSTVO OKOLICE ZADRA I ZADARSKE ŽUPANIJE,
RIBARSTVO I MARIKULTURA: RIBARSTVO, AKVAKULTURA, INDUSTRIJA (PRERADA RIBE), SOLANE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI