Logo

Od ponedjeljka, 11. listopada zadarska Čistoća d.o.o. kreće s postavljanjem čipova na spremnike za miješani komunalni otpad u Općini Kali.

Čistoća d.o.o. obavještava svoje korisnike na području Općine Kali da od ponedjeljka, 11. listopada započinje s postavljanjem RFID transpondera, odnosno čipova, na zelene spremnike za miješani komunalni otpad.

Čip će biti postavljen na zeleni spremnik te će omogućiti da se u trenutku pražnjenja spremnika zabilježi točan datum i vrijeme pražnjenja te pozicija pražnjenog spremnika. Na taj način će se znati tko stvara koliko otpada, a prema tome će se izračunavati i cijena odvoza otpada. Naime, svaki korisnik plaćat će osnovni dio računa koji će biti fiksni te varijabilni dio računa koji će ovisiti o broju pražnjenja.

Iz Čistoće upozoravaju da se spremnici bez čipova neće prazniti.