Logo

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je desetodnevno e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

E-savjetovanje otvoreno je za komentare od 04.11.2021. do 14.11.2021., a objavljeno je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19083

Ukupni ulov male plave ribe s prilovom, prijedlogom ovog pravilnika na e-Savjetovanju, ograničava se na 120 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

b. od 30. studenoga u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati.“.

U dijelu Pravilnika koji se odnosi na Članak 6. Razdoblje redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom - riječi: „1. siječnja u 00:00 sati do 31. siječnja u 24:00 sata“ zamjenjuju se riječima: „24. prosinca u 12:00 sati do 29. siječnja u 24:00 sata“.

U dijelu Pravilnika koji se odnosi na Članak 7. Razdoblje privremene obustave ribolova -  riječi: „1. veljače u 00:00 sati do 15. veljače u 24:00 sata“ zamjenjuju se riječima: „30. siječnja u 00:00 sati do 28. veljače u 24:00 sata“.

Izmjene Pravilnika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama RH.