Članci arhiva

Na mrežnim stanicama Općine Kali objavljen je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područa Općine Kali za akademsku 2021./2022. godinu s pripadajućim obrasima. 

Prijave na natječaj traju do utorka, 25. siječnja.

Općina Kali će u akademskoj 2021/2022 godinu dodijeliti nove stipendije redovno upisanih studentima preddiplomskih i diplomskih studija.

Visina stipendije iznosi 700,00 kuna mjesečno. 

I. KRITERIJ ZA DODJELU STIPENDIJE:
Kriteriji temeljem kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendije su:

A) ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA

Pravo natjecanja imaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su:
- državljani RH,
- koji imaju status redovitog studenta na preddiplomski ili diplomski studij,
- imaju prebivalište na području Općine Kali najmanje tri godine od dana dostave zahtjeva za stipendiju,
- ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij
- ako prethodno nisu koristili stipendiju za isti stupanj ili studijsku godinu obrazovanja.
- koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije za I. godinu (prvi i drugi semestar) upisa studenta na fakultet su:
- Molba za stipendiju
- Potvrda o redovnom upisu na I. godinu fakulteta,
- Potvrda o prebivalištu ( izdaje MUP),
- Preslik osobne iskaznice,
- Domovnica

B) ZA STUDENTE STARIJIH GODIŠTA

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije za II., III., IV., V., godinu odnosno treći, četvrti, peti i šesti semestar) i diplomski studij upisa na fakultet su:
- molba za dodjelu stipendije,
- potvrda o upisu u visoko učilište, fakultet ( s obveznim upisom semestra odnosno studijska godina obrazovanja)
- potvrda visokog učilišta /fakulteta o prosjeku ocjena predhodne godine školovanja (na 2 decimale)
- uvjerenje o prebivalištu,(izdaje MUP)
- izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,
- potvrda porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu (2020 godinu) za svakog člana zajedničkog domaćinstva,
- dokaze o socijalno-materijalnom statusu
- Dokaze o materjalnom-socijalnom statusu su:
dokaz da je tražitelj stipendije dijete samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih i izvod iz matice knjige rođenih),
- dokaz da je tražitelj stipendije dijete roditelja invalida s 80% ili više %
dokaz da je tražitelj stipendije ili roditelj dijeteta korisnik stalne novčane pomoći Centra za socijalnu skrb,
- preslik osobne iskaznice
- domovnica
- izjava studenta da ne prima ni jednu drugi kredit ili stipendiju.