Članci arhiva

Lučka uprava Zadar privodi kraju radove koji se izvode u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke u Gaženici.

Ukupno je u sklopu projekta Građevinski radovi na modernizaciji i proširenju ribarske luke Gaženica do 31.12.2021. godine, realizirano 82% ugovorenih radova.

Radovi se sufinanciraju sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te nacionalnim sredstvima. Prva faza radova koja obuhvaća izgradnju obale i travel lifta gotovo je u cijelosti završena, jednako kao i druga koja obuhvaća izgradnju manipulativnog i servisnog prostora s prometnicama i zelenim površinama.

Preostala je još horizontalna prometna signalizacija i portirnica. Svi skladišni i pomoćni prostori iz treće faze su završeni. Ukupno do sada je obavljeno 82 posto predviđenih radova. Očekuje se da će do kraja travnja kad je predviđen završetak rekonstrukcije ribarske luke u Gaženici biti gotovi, obavještava Lučka uprava Zadar.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje ribarske luke sastoji se od 3 faze:
1. faza – obala i travel lift
2. faza – manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine
3. faza – skladište i pomoćni prostori

Obala i travel lift

Za potrebe servisiranja brodova, izgrađen je servisni plato za podizanje i spuštanje plovila u more. Plato za podizanje i spuštanje plovila smješten je na zapadnom dijelu postojeće obale. Servisni plato za podizanje i spuštanje plovila u more sastoji se od dva gata. Zapadni (veći) gat ima trapezni oblik čija najveća širina (uz obalu) iznosi oko 27 m, a istočni (manji) gat je širine 4 m. Duljina oba gata je 28 m.

Radovi u sklopu ove faze gotovo su u cijelosti završeni, osim postave dijela opreme gata – postava kutnih odbojnika i zaštitne ograde.

Manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine

Obzirom na namjenu prostora luke, posebna pažnja posvećena je osiguravanju prostornih, tehničkih i sanitarnih uvjeta kako bi se predviđene djelatnosti mogle nesmetano odvijati.

Prometne i manipulativne površine oblikovno su podijeljene u dva dijela. Sjeveroistočni dio neposredno se nastavlja na konstrukciju istezališta za brodove. Manji dio ove cjeline čine prilazna dvotračna prometnica širine 12,00 m te parkiralište za osobna vozila sa 23 parkirna mjesta. Jugozapadna cjelina organizirana je oko zgrade skladišta i pratećih objekata, a sadrži parkiralište za teretna vozila, parkiralište za osobna vozila s 30 parkirnih mjesta, manipulativni prostor za ukrcaj i iskrcaj te površinu za pranje i krpanje mreža.

Radovi u sklopu ove faze gotovo su u cijelosti završeni, osim horizontalne prometne signalizacije, te završnih radova na portirnici luke.

Skladište i pomoćni prostori

U sklopu uređenja ribarske luke predviđena je izgradnja skladišta s pripadajućim pomoćnim objektima. Objekt skladišta sastoji se od šest jednakih skladišnih odjeljaka koji funkcioniraju kao zasebne cjeline (različiti korisnici). Namjena skladišta je skladištenje mreža, ribarskih alata, rezervnih dijelova, opreme i uređaja za ribarske brodove. Neto površina skladišta iznosi 891,00 m2 (6X148,50 m2). Skladište je projektirano kao montažna čelična hala pravilnog pravokutnog tlocrta dimenzija 60,20 x 15,20 m. Najveća visina građevine u sljemenu iznosi 7,65 m.

Uz objekt skladišta, sa njegove sjeverozapadne strane, izgrađen je pomoćni objekt sa namjenskim prostorijama. S jugoistočne strane skladišta izgrađen je pomoćni objekt za otpad i konfiskat.

Svi objekti u sklopu ove faze su izgrađeni. Na glavnom objektu u cijelosti su postavljeni krovni paneli, te se trenutno vrše radovi postave horizontalne hidroizolacije podova na tlu unutar skladišta, nakon čega slijedi izvedba industrijskog poda. Preostaje još za izvršiti radove postavljanja fasadnih panela na glavnom objektu, kao i završne radove na pomoćnom objektu.