Članci arhiva

Trenutno je u Općini Kali isporučeno oko 70% od ukupnog broja od 900 spremnika s narančastim poklopcem, pa pozivaju preostale mještane da dogovore termin preuzimanja, jer uskoro počinje tjedno pražnjenje reciklabilnog otpada

Općina Kali poziva mještane koji nisu preuzeli spremnik za reciklabilni otpad za kućanstvo da dogovore preuzimanje na tel. broj 023/281 800 ili mobitel 099 293 73 41 - komunalni redar: Tino Kurtin.

Planirano je da svako od 900 kućanstva na području Općine Kali dobije po jedan besplatan spremnik za reciklabilni otpad zapremnine 240 litara, za odlaganje papira, plastike, stakla, metala i odjeće.

Početak pražnjenja spremnika za reciklabilni otpad očekuje se tijekom 2022. godine prema dogovoru s davateljem javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, Čistoćom d.o.o. Zadar.

Usluga pražnjenja i odvoza reciklabilnog otpada neće se naplaćivati, a spremnici za reciklabilni otpad će se prazniti jednom tjedno.

Nabava spremnika sufinancirana je sa 85% bespovratnih EU sredstava, dok preostalih 15% iznosa osigurava Općina Kali i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.