Članci arhiva

U srijedu. 30. ožujka Čistoća d.o.o. Zadar ponovo prazni nove spremnike za reciklabilni otpad za kućanstva u Općini Kali.

Pražnjenje će se vršiti svaku drugu srijedu prema Kalendaru, dostupnom na web stranici: www.cistoca-zadar.hr

Spremnici zapremnine 240 litara s narančastim poklopcem namijenjeni su za odlaganje:
- otpadne plastike
- otpadnog metala
- otpadnog papira
- otpadnog stakla
- otpadnog tekstila

U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad