Logo

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini (Narodne novine broj 46/22 – Oglasni dio) na koju je pristiglo ukupno šest ponuda, od čega tri ponude za paket A (49 780 kg) i tri ponude za paket B (33 680 kg).

Javno otvaranje ponuda provedeno je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu 25. travnja 2022. Na temelju provjere dokumentacije i provedenog rangiranja ponuda pristiglih na Javni natječaj, kreirana je rang lista ponuditelja kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da jedna ponuda za paket A ne udovoljava odredbama Natječaja i isključena je iz daljnjeg postupka bodovanja.

Ponuditelj koji je ostvario najveći ukupan broj bodova za paket A je KALI d.o.o.

Ponuditelj koji udovoljava nastavku procedure za paket B je LUKIN RIBARSTVO d.o.o., obzirom da je plovilo navedeno u ponudi duljine manje od 24m LoA.

Obzirom da su za paket B prijavljena plovila drugih ponuditelja duljine veće od 24m LoA, te uzimajući u obzir da je ponuda s plovilom duljine manje od 24 m LoA zaprimljena i ujedno prihvatljiva, ponude za plovila veća od 24m LoA se sukladno točki 3.7. Javnog Natječaja ne razmatraju u daljnjoj proceduri.