Članci arhiva

Iz Čistoće d.o.o. Zadar obavještavaju korisnike s područja Općine Kali kako od 15. lipnja do 15. rujna započinju primjenu novog rasporeda odvoza za miješani komunalni i reciklabilni otpad. 

Miješani komunalnog otpada odvozi se srijedom i subotom, dakle dva puta tjedno, za razliku od prijašnjih godina kad se ljeti otpad odvozio tri puta tjedno.

Nove kante s narančastim poklopcem za reciklabilni otpad - papir, plastiku i staklo, prazne se svaku drugu srijedu, od 22. lipnja 2022.