Članci arhiva

18. Znanstveno-stručni skup o ribarstvu održan je u petak, 15. srpnja 2022. u Kalima u 10 sati u dvorani restorana Pescatore u okviru manifestacije Kualjske ribarske noći - Tunuara 2022. Skup su organizirali Općina Kali i Turistička zajednica Općine Kali uz podršku LAGUR-a Plodovi mora.

Izlaganja u trajanju od dvadesetak minuta održalo je petero stručnjaka: Ante Mišura i Irena Jahutka iz državne Uprave ribarstva, Barbara Zorica iz Instituta za oceanografiju u Splitu, Đoni Štambuk iz Lučke uprave Zadar, te Zdenko Vidov iz Kali. Javne prezentacije svih izlagača na skupu dostupne su u PDF formatu na službenoj web stranici Općine Kali.

Među 70-ak okupljenih gostiju bilo je predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Zadarske županije i regionalnih razvojnih agencija, predstavnika ribouzgajivača, ribarskih zadruga, vlasnika ribarskih obrta, kapetana, predstavnika susjednih općina i mještana.

Gostima se uvodno obratio načelnik Općine Kali, Bruno Mišlov koji je uz moderatoricu Ninu Mrkonja iz LAGUR-a Plodovi mora otvorio skup, te izlaganje prepustio mr.sc. Anti Mišuri, ravnatelju Uprave ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede. U prezentaciji na temu ˝Aktualno stanje u ribarstvu s naglaskom na malu plavu ribu˝, ravnatelj Mišura uvodno je istaknuo kako u postocima Plivaričarski ribolov male plave ribe čini 3% flote, a čak 91% iskrcaja i 54% vrijednosti u usporedbi s koćarskim i priobalnim ribolovom.

Višegodišnji plan upravljanja za plivaričarski ribolov usvojen je 2021. godine, a predviđa fiksno smanjenje ulova kroz dvije godine s osiguranim ukupnim ulovom od 56 tisuća tona u 2022 i 51 tisuća tona 2023. godini za HR flotu, kazao je Mišura. Plan je uvažio hrvatski zahtjev za postupnim smanjenjem i osigurao fleksibilnost za mješovite ulove, kao i maksimalnu varijaciju u godišnjem smanjenju od 10% u narednom periodu, pojasnio je Mišura.

Mišura je najavio i financijsku alokaciju za novo EU programsko razdoblje od 2021. do 2027., ukupno 348,1 milijuna eura za Republiku Hrvatsku iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA).

Više riječi na temu ˝Operativni program za pomorstvo i ribarstvo - aktualno stanje i novo programsko razdoblje˝, kazala je mr.sc. Irena Jahutka, načelnica Sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu, pri Upravi ribarstva.

U izlaganju pod nazivom "Ekološki osjetljiva područja (mrijestilišta i rastilišta) komercijalno značajnih pelagičnih i pridnenih vrsta u Jadranskom moru (HRZZ projekt ESAmar)",  dr.sc. Barbara Zorica iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, prezentirala je znanstvene podatke prikupljene 5 znanstvenih ekspedicija: lipanj/srpanj 2019., veljača 2020., listopad 2020., srpanj 2020. listopad 2020. i ožujak 2021.


Projekt nove ribarske luke Vela Lamjana te predstojeće investicije predstavio je Đoni Štambuk, privremeni ravnatelj Lučke uprave Zadar koja upravlja lukom Lamjana.

Štambuk je najavio izgradnju nove trafostanice Vela Lamjana sa pripadajućim priključnim vodom od strane HEP-a. Nakon dobivanja uporabne dozvole za trafostanicu Vela Lamjana s priključnim vodom izdat će se Uporabna dozvola za I. Faze modernizacije i proširenja ribarske luke Vela Lamjana.

Štambuk je predstavio i II. fazu izgradnje, kapitalnu investiciju planirane vrijednosti od 34,8 milijuna kuna koja obuhvaća poslovnu zgradu sa prostorijom za ledomat, radni natkriveni prostor, halu otvorenog tipa, obodnu internu prometnicu, operativni prostor za odlaganje ribarske opreme, prekrcaj i skladištenje ribe. Lučkoj upravi slijedi provedba javne nabave za radove i usluge na projektu II. faze Lamjane.

Posljednje, veoma zanimljivo izlaganje imao je Zdenko Vidov, umirovljeni brigadir iz Kali koji je dao Osvrt na Zakon o morskom ribarstvu i utjecaj na domicilno stanovništvo. Vidov je naglasio kako se strateški razvoj Općine Kali bazira na suživotu s ribouzgajalištima. Kao posljedica takve odluke; na području Općine Kali imamo čak pet koncesijskih polja za uzgoj brancina i podlanice koncesionara Cromaris, te jedno koncesijsko polje za uzgoj tune koncesionara Kali Tune, kazao je Vidov.

Vidov je ukazao na odredbu iz članka 14. Zakona o morskom ribarstvu kojom je na području uzgajališta i na udaljenosti manjoj od 300 metara od oznake uzgajališta ili koncesijskog područja, zabranjeno obavljanje ribolova.

Povlačenjem zamišljene crte na udaljenosti 300 metara od koncesijskog polja, stotinjak mještana koji brodove drže u Veloj i Maloj Lamjani, čim se odvežu od rive, ne mogu baciti udicu u more, jer su u prekršaju, istaknuo je Zdenko Vidov.

U ime Matice umirovljenika Kali, umirovljeni brigadir Vidov zahtijeva od Ministarstva poljoprivrede da se izmijeni Zakon o morskom ribarstvu ili da donese uredbu, kojom bi se stanovništvu općina koje dozvoljavaju razvoj marikulture na području svojih općina, dozvolio ribolov udicom kanjarom, izvan koncesijskog područja uzgajališta. Ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu bit ćemo prinuđeni pristupiti građanskom neposluhu i blokirati svojim brodicama pristup ribouzgajalištima, upozorio je Zdenko Vidov. Očito je da suživota s krupnim kapitalom nema, zaključio je Vidov i naglasio citatom: - Kad nepravda postaje zakon, borba postaje obveza.