Članci arhiva

Od 15. rujna 2022. do 15. lipnja 2023. u Kalima se primjenjuje zimski raspored odvoza miješanog komunalnog otpada, samo jednom tjedno - subotom, obavještava Čistoća Zadar.

Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kali bio je na e-savjetovanju s javnošću od 25. svibnja do 25. lipnja 2022. putem web stranice Općine Kali.

Odvoz reciklabilnog otpada ostaje prema postojećem rasporedu, svaku drugu srijedu, i to u srijedu, 14. rujna 2022., pa nadalje po istom rasporedu, svakih 14 dana.