Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je e-Savjetovanje s javnošću za izmjene i dopune Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom otvoreno od 17.10. do 18.10.2022.

Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, broj 23/22) definirana su mjesečna ograničenja ukupnog ulova svih vrsta po plovilu po mjesečnim razdobljima koja iznose 100 tona.

Uprava ribarstva pripremila je Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom jer se ukazao prostor za povećanje ukupnog mjesečnog ulova po plovilu tijekom mjeseca listopada za dodatnih 20 tona, a da se pritom ukupno ograničenje ulova sitne plave ribe za Republiku Hrvatsku definirano na europskoj razini ne premaši, stoji u obrazloženju Ministarstva.

E-savjetovanje je objavljeno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21956