Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija" iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za 2014. – 2020.

Potpora podrazumijeva bespovratna novčana sredstva u obliku kompenzacije, koja se obračunava se u skladu s Operativnim programom, a izračun se propisuje Natječajem.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju određuje po se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore koju donosi čelnik Upravljačkog tijela. Potpora se dodjeljuje po korisniku.

Predmet potpore u okviru predmetnog Prijedloga pravilnika je pružanje naknade za izgubljeni prihod i dodatne troškove do kojih je došlo radi poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture u Republici Hrvatskoj.

Korisnici potpore su gospodarski subjekti u ribarstvu iz sektora: a) gospodarskog ribolova na moru, b) akvakulture ili c) prerade proizvoda ribarstva i akvakulture.

Troškovi energenata i sirovina koji su porasli i dosegli vrlo visoke razine u značajnoj mjeri doveli su do porasta ukupnih troškova poslovanja u sektoru ribarstva i akvakulture, čemu izrazito doprinose i ratna zbivanja u Ukrajini, a sve ukazuje da će se takav trend nastaviti i u narednom razdoblju.

Ova situacija se izrazito negativno odražava u sektoru ribarstva i akvakulture, gdje osobito rastući troškovi cijena pogonskih goriva koje se koristi u ribarstvu, troškovi električne energije u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture te riblje hrane u akvakulturi značajno opterećuju likvidnost te ugrožavaju održivost radnih mjesta u sektoru.

Mjera za čiju provedbu se donosi ovaj propis dio je paketa pomoći Vlade Republike Hrvatske kako bi se financijski pomoglo sektoru, prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti te očuvanju radnih mjesta, uslijed kontinuirano rastućih troškova poslovanja uslijed poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture.

Savjetovanje je otvoreno 27.10.2022. 04.11.2022., a objavljeno je na web poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22130