Članci arhiva

e-SAVJETOVANJE - Od 16. veljače do zadnjeg dana veljače svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom smije ostvariti ukupno najviše 7 ribolovnih dana te u tom razdoblju ukupni ulov svih vrsta ne smije premašiti 30 tona po plovilu.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom („Narodne novine“, br. 23/22 i 123/22).

E-Savjetovanje je otvoreno je od 30.12.2022. do 28.01.2023., a dostupno je na internet poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23048

Prema prijedlogu izmjena na e-savjetovanju, tijekom razdoblja od 16. veljače u 00:00 do zadnjeg dana veljače u 12:00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom smije ostvariti ukupno najviše sedam ribolovnih dana te u tom razdoblju ukupni ulov svih vrsta ne smije premašiti 30 tona po plovilu.

Također, ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom ne smije premašiti 51.735 t u 2023. godini.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.