Članci arhiva

Ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je od 26. svibnja do 15. srpnja, prema prijedlogu pravilnika na e-Savjetovanju

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javno savjetovanje za prijedlog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

e-Savjetovanje je otvoreno od 13.01.2023. do 27.01.2023., a objavljeno je na web poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23183

Broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 18, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12.

 Ukoliko se ukupna izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone, ostatak izlovne kvote može se preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom ribolovu ili na sportski ribolov ili na rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka ili na prilov ili na ribolov u znanstvene svrhe u tekućoj kalendarskoj godini.

Vremenska ograničenja ribolova određena su Člankom 5. Pravilniika:
Ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja do 1. srpnja ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Iznimno, ribolov plavoperajne tune plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja do 15. srpnja ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov plavoperajne tune u sportskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 1. svibnja do 1. studenoga, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov plavoperajne tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 15. veljače do 31. prosinca, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2023. godini

Kategorija
ribolova

Potkategorija

Ukupno (t)

Gospodarski ribolov

Plivarice tunolovke

900

Udičarski alati

120

Prilov

18,47

Negospodarski ribolov

Sportski ribolov

5

Rekreacijski ribolov za trofejne primjerke

12,5

Ribolov u znanstvene svrhe

2

UKUPNO

1.057,97

 

Kategorija plovila

Ulovna mogućnost sukladno ICCAT-u (u tonama)

Plivaričari tunolovci preko 40 m

70,70

Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m

49,78

Plivaričari tunolovci manji od 24 m

33,68

Tunolovci udičari

5