Članci arhiva

Vlada RH je na sjednici održanoj u četvrtak, 16. veljače donijela rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kali.

Pored Kali, takva rješenja Vlada je potvrdila na sjednici za još dvije općine i dva grada u Hrvatskoj, i to za općinska vijeća općina Kukljica i Čeminac, te gradska vijeća grada Čabra i Varaždina.

Na zatvorenom dijelu sjednice Nives Perin imenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kali, a Slava Jerić povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kukljica.

U obrazloženju rješenja za Općinu Kali stoji sljedeće:

Iz dostavljenih podataka proizlazi da Općina Kali nije donijela proračun za 2023. godinu – navedeno je da „proračun nije donesen većinom glasova“.

Ujedno, u Ministarstvu pravosuđa i uprave zaprimljen je dopis pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali KLASA: 024-01/23-01/1, URBROJ: 2198-14-3/1-23-2 od 2. siječnja 2023. godine kojim je Ministarstvo obaviješteno da Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine nije usvojilo Prijedlog proračuna za 2023. godinu te da nije predložena odluka o privremenom financiranju koja stoga nije donesena do 31. prosinca 2022. godine.

Budući da je utvrđeno da Općina Kali nije donijela ni proračun, ni odluku o privremenom financiranju utvrđeno je da su se stekli zakonom propisani uvjeti iz članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona, - o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela.