Članci arhiva

Izvanredni izbori za Općinsko vijeće Općine Kali održat će se u nedjelju, 16. travnja, tjedan dana nakon blagdana Uskrsa, tako je odlučila Vlada RH na svojoj 199. sjednici. Vladina odluka stupa na snagu u četvrtak, 16. ožujka.

Odlukom o raspisivanju prijevremenih izbora obuhvaćeni su, osim Općinskog vijeća Općine Kali, još i predstavnička tijela Grada Čabra, Grada Varaždina i Općine Kukljica.

Podsjetimo, prethodno je Vlada RH je na sjednici održanoj 16. veljače donijela rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kali, i to zbog nedonošenja općinskog proračuna za 2023. godinu.

Zbog neusvojenog proračuna trenutno je u Općini Kali na snazi Odluka o o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. kojoj je u potpisu povjerenica Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kali, Nives Perin.

U obrazloženju rješenja za Općinu Kali stoji sljedeće:

Iz dostavljenih podataka proizlazi da Općina Kali nije donijela proračun za 2023. godinu – navedeno je da „proračun nije donesen većinom glasova“.

Budući da je utvrđeno da Općina Kali nije donijela ni proračun, ni odluku o privremenom financiranju utvrđeno je da su se stekli zakonom propisani uvjeti iz članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona, - o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, tj. uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela.