Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.

Savjetovanje je otvoreno od 16.03. do 29.03.2023.

Među ostalim, mijenja se Članak 10. koji po prijedlogu na e-Savjetovanju glasi:

Naknada za individualnu plivaričarsku kvotu iznosi 1 EUR po kilogramu kvote, a vlasnik plovila dužan je uplatiti istu u državni proračun najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Iznos naknade obračunava se temeljem dodijeljene individualne ulovne kvote u plivaričarskoj ribolovnoj sezoni tekuće godine i predstavlja umnožak iznosa naknade i dodijeljene individualne kvote u kilogramima.

Naknada iz stavaka 1. ovoga članka uplaćuju se u korist Državnog proračuna.

Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.