Članci arhiva

Nositelj projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta na lokaciji Sutomišćica, ukupne vrijednosti 7.880.072,54 eura je komunalna tvrtka Općine Preko - Otok Ugljan d.o.o., dok su partneri na projektu Općina Kali i Općina Preko.

Iz EU Mehanizma za oporavak i otpornost financira se 5.043.246,42 eura odnosno 80% iznosa projekta, dok se preostalih 20% sufinanciranja dijeli između sufinancijera - Hrvatskih voda (1/2 preostalog iznosa), Općine Preko (1/4 preostalog iznosa) i Općine Kali (1/4 preostalog iznosa).

Hrvatske vode sufinacirat će tako projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispust Sutomišćica s iznosom do 630.405,81 eura, dok će ostali sufinancijeri - Općina Preko i Općina Kali izdvojiti do 315.202,90 eura, odnosno 2.374.896,25 kuna svaka općina. Realizacija projekta planirana je u 2023., 2024. i 2025. godini.

OPATIJA, 28.04.2023./ U Opatiji je 28. travnja svečano uručeno 14 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Ugovore su predstavnicima lokalnih samouprava i javnim isporučiteljima vodnih usluga uručili državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u nazočnosti predsjednika Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, dok je za Otok Ugljan d.o.o. ugovor preuzeo direktor, Ante Brižić.

Podsjetimo da je prethodno, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo Odluku o financiranju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Izgradnja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Preko – Kali“ ukupne vrijednosti 7.880.072,54 eura.

Nositelj projekta je Otok Ugljan d.o.o. dok su partneri na projektu Općina Kali i Općina Preko.

Projektom će se izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg stupnja pročišćavanja (II. stupanj) i podmorskog ispusta na koji je predviđeno djelomično spajanje dvaju sustava odvodnje, sustava Preko i sustava Kali u jedinstveni zajednički sustav javne odvodnje i pročišćavanja. Osnovni ciljevi projekt su izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda potrebnog stupnja pročišćavanja i smanjenje opterećenja recipijenta i nizvodnog područja te povećanje efikasnosti i pouzdanosti usluga odvodnje i pročišćavanja uvođenjem ekonomske cijene vode po principu „zagađivač plaća“.

Projekt je prijavljen u sklopu Poziva „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“, a dodijeljeni bespovratni financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi 5.043.246,42 eura odnosno 80% iznosa prihvatljivih izdataka projekta.