Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. 

Donošenje ovoga Zakona predlaže se po hitnom postupku. 

Savjetovanje je otvoreno od 17.11. do 25.11.2023., a dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25737

Prijedlogom zakona potrebno je osnažiti sustav dodjele ribolovnih mogućnosti putem ustupanja ograničenih dopuštenih količina ulova plavoperajne tune ( Thunnus thynnus ) i osigurati dodjelu dijela kvote za ulov plavoperajne tune, kroz postupak javnog natječaja na nacionalnoj razini u sklopu gospodarskog i rekreacijskog ribolova.

Predloženim izmjenama zakona omogućit će se i sakupljanje živih školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta riba od strane nositelja dozvole za akvakulturu, i to nositeljima dozvole koji se bave uzgojem školjkaša, te korištenje sakupljenih školjkaša za daljnji uzgoj. Obraštaj živih školjkaša koji nastaje na uzgajalištima riba ionako je potrebno periodički uklanjati, kako bi se osigurala funkcionalnost uzgojnih instalacija, a s obzirom da je isti moguće iskoristiti kao nasad na uzgajalištima školjkaša, Prijedlogom zakona stvoriti će se za to potrebne zakonske pretpostavke.

Prijedlogom zakona osigurava se učinkovitija provedba uredbi Europske unije i novih Smjernica o državnim potporama u sektoru ribarstva i akvakulture, a što je od iznimne važnosti za jačanje učinkovitosti nacionalnog provođenja Zajedničke ribarstvene politike Europske unije i što će osigurati neometano funkcioniranje sustava dodjele državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture, navodi se u obrazloženju.