Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus).

Prijedlogom se ribolov plivaricama tunolovkama za potrebe uzgoja dozvoljava od 26. svibnja do 15. srpnja ili do iskorištenja ulovne kvote.

Savjetovanje je otvoreno za javnost od 8. siječnja do 22. siječnja 2024. godine, a može mu se pristupiti na poveznici ovdje.

Ovim Pravilnikom propisuje se: – raspodjela državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2024. godini,  – ribolovni kapacitet u gospodarskom ribolovu, – pravila vezana uz prilov i – vremenska ograničenja, navodi se u prijedlogu pravilnika na e-savjetovanju.

Broj plovila koja sudjeluju u ribolovu plivaricom tunolovkom ne smije biti veći od 18, a broj plovila koja sudjeluju u tunolovu udičarskim alatima ne smije biti veći od 12.

Ovlaštenici povlastica u kojima je upisano plovilo na koje je izdano odobrenje za gospodarski ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište plavoperajnu tunu ulovljenu kao prilov pri upotrebi okružujuće mreže plivarice srdelare. Prilov tune pritom ne smije biti veći od 5 % mase ukupnog ostvarenog ulova na iskrcaju niti se smije iskrcati više od 3 primjerka plavoperajne tune.

Ribolov plavoperajne tune u Jadranskom moru plivaricama tunolovkama koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja dozvoljen je od 26. svibnja u 00:00 sati do 15. srpnja u 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja, stoji u prijedlogu pravilnika na javnom savjetovanju.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2024. godini

Kategorija
ribolova

Potkategorija

Ukupno (t)

Gospodarski ribolov

Plivarice tunolovke

900

Udičarski alati

120

Prilov

18,47

Negospodarski ribolov

Sportski ribolov

5

Rekreacijski ribolov za trofejne primjerke

12,5

Ribolov u znanstvene svrhe

2

UKUPNO

1.057,97

 

Kategorija plovila

Ulovna mogućnost po plovilu sukladno ICCAT-u (u tonama)

Plivaričari tunolovci preko 40 m

70,70

Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m

49,78

Plivaričari tunolovci manji od 24 m

33,68

Tunolovci udičari

5