Članci arhiva

Skupština Vodovoda d.o.o. Zadar donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. novu Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe na svom vodoopskrbnom području, koja kućanstvima donosi ukupno povećanje mjesečnog računa za 2,43 eura.

U obrazloženju poskupljenja usluge objavljenom na internetskoj stranici Vodovoda Zadar stoji sljedeće:

Razlog donošenja nove Odluke o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar je povećanje troškova poslovanja. Financijske projekcije poslovanja Društva za 2024. godinu pokazuju da sa trenutnom cijenom vodne usluge javne vodoopskrbe Društvo neće moći ostvariti pozitivne financijske rezultate. S ciljem osiguranja održivosti poslovanja te izvršenja zakonskih obveza iz djelatnosti vodnog gospodarstva, nužno je povećati za sve kategorije korisnika fiksni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe, budući da troškovi održavanja priključaka, dovodnih cjevovoda i vodomjera daleko premašuju sredstva koja se uprihode od ove naknade. Fiksni dio cijene vodne usluge određivat će se prema profilu vodomjera. Većina kućanstava koristi profile vodomjera promjera Ø15 i Ø 20 za koje je Odlukom predviđena cijena fiksnog dijela vodne usluge u iznosu od 4,21 €, što znači ukupno povećanje mjesečnog računa za 2,43 €.

Odluka je stupila na snagu 6. siječnja 2024. godine.