Članci arhiva

Dječji vrtić „Srdelica" Kali objavio je obavijest o predupisu za pedagošku 2024./2025. godinu. Predupis djece u dječji vrtić „Srdelica“ provodit će se od 13. svibnja do 24. svibnja 2024. godine.

Prijave se zaprimaju poštom na adresu Dječji vrtić „Srdelica“ Kali, Ulica Svetoga Lovre 16, 23272 Kali, ili osobnim dolaskom na adresu Ulica Sv. Lovre 16, 23272 Kali te elektroničkim putem preko sustava e-građani .

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić „Srdelica“ može se preuzeti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 17 sati.

Pravo na upis imaju djeca od prve godine života do polaska u školu.

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelji prilažu slijedeću dokumentaciju:
1. popunjen i potpisan Zahtjev - Prijavu za upis djeteta,
2. preslika rodnog lista ili izvatka iz matične knjige rođenih,
3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 1 mjeseci
4. preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 1 mjeseci) oba roditelja/samohranog roditelja,
5. potvrde – elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a) za oba roditelja/samohranog roditelja
6. liječničko uvjerenje – za novoupisanu djecu,
7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju,
8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

Upis u upisnom roku provodi i odluku donosi Povjerenstvo za provođenje upisa u Vrtić.

Rezultati upisa biti će objavljeni na web stranici Osnivača i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Srdelica" kao i na web stranici Dječjeg vrtića Srdelica.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 023/ 281-805