Članci arhiva

Nakon realiziranih radova na modernizaciji ribarske luke Lamjana – Faza 1, a koji su završeni krajem 2020. godine, Lučka uprava Zadar je već krajem prosinca 2022. godine, započela radove sukladno Fazi 2. koji su trenutno u završnoj fazi.

Radovi koji su također sufinancirani sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, uključuju izgradnju poslovne zgrade sa prostorijom za ledomat, radnog natkrivenog prostora – hala otvorenog tipa, obodne interne prometnice i dodatnog operativnog prostora za prekrcaj i skladištenje ribe, te odlaganje ribarske opreme.