Članci arhiva

Dječji vrtić „Srdelica" Kali od 15. svibnja do 1. lipnja vrši predupis djece za narednu, pedagošku 2020./2021. godinu.

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić „Srdelica“ može se preuzeti osobno u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 12 sati ili elektronski sa web stranice Općine Kali. 

Pravo na upis imaju djeca od prve godine života do polaska u školu.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je sljedeća:

• preslika rodnog lista ili domovnice za dijete
• potvrda poduzeća ili ustanove, obrta roditelja/skrbnika o radnom odnosu
• OIB roditelja (izvornik)
• Preslika osobne iskaznice oba roditelja
• Liječničko uvjerenje - obavljenom sistematskom pregledu (izdaje pedijatar)

Upis u upisnom roku provodi i odluku donosi Povjerenstvo za provođenje upisa u Vrtić. Rezultati upisa biti će objavljeni na web stranici Osnivača i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Srdelica".

Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 023/ 281-805