Članci arhiva

NAJAVA/ ANTE KOLEGA - Ćoćo, profesor na Waldorfskoj školi u Njemačkoj, održat će dvodnevni ciklus predavanja na temu „Golgotski misterij“, u utorak, 11. i srijedu, 12. travnja 2023. godine u 19 sati u Domu kulture u Kalima, općinska vijećnica, II. kat.

 ANTE KOLEGA - ŽIVOTOPIS

Ante Kolega je rođen 1943. godine u Kalima. Gimnaziju završava u Zadru, a studij matematike i geometrije u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Nakon diplome radio je kao srednjoškolski profesor desetak godina, u Zadru i Zagrebu. Nakon što je upoznao antropozofiju (duhovnu znanost), utemeljenoj na učenju Rudolfa Steinera, odlazi u Njemačku, gdje se posvećuje njezinom proučavanju. Pohađa i seminar za waldorfske učitelje (pedagogija zasnovana na antropozofski usmjerenoj duhovnoj znanosti) i do umirovljenja radi kao profesor matematike u više waldorfskih škola u Njemačkoj (Stuttgart, München, Karlsruhe...). Do sada je držao niz predavanja o antropozofiji i waldorfskoj pedagogiji diljem Hrvatske i po svijetu.

Ante Kolega otac je poznatih hrvatskih skijaša, Eliasa i Samuela Kolege.